Siebel Pashminas


Mooie zuiver Pashmina wollen shawls
voor hem en voor haar

- Sponsoring kindertehuis in Nepal -

Nepal is een arm land. Wezen en hulpbehoevende kinderen kunnen vaak niet opgevangen worden door overheidsinstanties, zoals wij dit in ons land kennen.

André Renting, een oud-collega van mij, is in 2003 gestart met de bouw van een kindertehuis in Sauraha, een klein dorp in het Terai district, vlakbij het Chitwan National Park.

Door mijn werkzaamheden als reisbegeleider en reisorganisator (zie ook www.TravelPassion.org), ben ik vaak in de gelegenheid geweest André en de kinderen in dit tehuis op te zoeken.

Kinderen van het
            weeshuis in Sauraha, Nepal

Ik steun het initiatief van André van harte en een deel van de opbrengst van de Pashmina shawls gaat dan ook rechtstreeks naar zijn stichting Ketaaketighar Nepaalmaa (Dit betekent letterlijk: kindertehuis in Nepal).

Daarnaast kunt u hem ook rechtstreeks ondersteunen als vrijwilliger in het tehuis of via een extra financiële bijdrage aan de stichting.

Voor meer informatie over het tehuis in Nepal zie: www.ketaaketighar.org


Ook namens de kinderen, bedankt voor uw bijdrage!